làm thế nào để chạy jekyll trên môi trường internet ?

0
218
views

bài trước có đoạn

Tuy nhiên nếu bạn ném tất cả lên 1 host nào đấy thì nó vẫn chưa chạy được đâu nhé

Đoạn này hơi bị nhầm vì nếu bạn ném lên 1 host mà host đấy chạy thẳng bằng tên miền domain.com thì nó vẫn chạy tuy nhiên nếu bạn ném vào folder domain.com/blog/ thì nó không chạy được.

Lý do là

Jekyll cài đặt đường dẫn mặc định là root folder. nghĩa là bạn phải chạy bằng domain.com thì đường dẫn stylesheet khi đó sẽ là /assets/main.css. Nếu bạn đặt trong folder /blog/ thì rõ ràng đường dẫn /assets/main.css sẽ không hoạt động.

Xử lý việc này

nói cho oai thực tế là do chúng ta không cài đặt (config) cho jekyll hiểu rằng chúng ta đang để ở đâu.

Để làm việc này thì chúng ta phải tìm hiểu file _config.yml nội dung file này như sau – bỏ qua mấy cái comment nhé.

title: Your awesome title
email: your-email@example.com
description: >- 
 Write an awesome description for your new site here. You can edit this
 line in _config.yml. It will appear in your document head meta (for
 Google search results) and in your feed.xml site description.
baseurl: ""
url: ""
twitter_username: jekyllrb
github_username: jekyll

markdown: kramdown
theme: minima
plugins:
 - jekyll-feed

Nội dung của file này bao gồm những thứ quan trọng sau:

 1. title – đây là cái tiêu đề trang web của chúng ta
 2. description – đây là giới thiệu về trang web của chúng ta
 3. baseurl – cái này là chỗ ta đặt ở đâu ví dụ đặt ở /blog/ thì cái localhost:4000/blog/ mới xem được trang web của chúng ta.
 4. url – cái này là địa chỉ trang web của chúng ta

Trên đây là những thứ giúp chúng ta chạy website ở nơi ta muốn. Hiển thị thứ ta cần.

thực tế 1 chút trước khi hết bài

nếu muốn chạy website jekyll này trong folder /blog/ và miền truy cập sẽ là http://domain.com/blog/ trong config.yml chúng ta cần khai báo

baseurl: "/blog"
url: "http://domain.com"

chạy lệnh jekyll build rồi ném tất cả nội dung trong folder _site vào /blog. Jekyll đã sẵn sàng chạy ở địa chỉ http://domain.com/blog

Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng trên môi trường internet nhưng không có hoặc không muốn dùng hosting của mình thì bạn còn có một lựa chọn là sử dụng GitHub Pages hoàn toàn miễn phí.

Bài này kết thúc ở đây được rồi. hết bài này chúng ta đã có thể chạy được jekyll trên môi trường internet. Nếu bạn quan tâm đến jekyll hãy ngó nghiêng nó 1 chút, thử viết một bài viết build nó xem sao. Bài tới chúng ta sẽ đi sâu vào jekyll thông qua liquid đây là ngôn ngữ được jekyll sử dụng. Liquid là một dạng HTML template nên tiếp cận, tìm hiểu nó cũng đơn giản. Vậy nhé! Hẹn gặp lại.

Trong loạt bài viết này chúng ta sẽ có:

 1. làm thế nào để sử dụng jekyll ?
 2. làm thế nào để chạy jekyll trên môi trường internet ? – bài viết này
 3. Tìm hiểu về liquid
 4. Làm thế nào để thay đổi giao diện jekyll có sẵn ?
 5. làm thế nào tạo giao diện của chính mình trên jekyll ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here