Cài Apache từ source code

0
294
views

Cài Apache từ source code

Bình thường thì Apache là một gói phần mềm khá phổ biến trên Linux, hầu như tất cả các distribution đều có gói này và có thể cài một cách nhanh chóng bằng vài dòng lệnh trên command line. Tuy nhiên để có thể custom các tính năng của Apache một cách mềm dẻo thì cài Apache từ source code là giải pháp phù hợp nhất. Mình khuyên các bạn nên chọn các bản stable nhưng cũng tùy theo nhu cầu. Nếu bản nào có changes log mà fix được cái bug bạn quan tâm thì bạn download về. Để build được source code thì bạn cần phải có bộ GCC

$ apt-get update
$ apt-get install build-essential

Tiếp theo Apache cần thư viện PCRE:

$ wget http://sourceforge.net/projects/pcre/files/pcre/8.33/pcre-8.33.tar.gz
$ tar xvfz pcre-8.33.tar.gz
$ cd pcre-8.33
$ ./configure –prefix=/usr/local/pcre
$ make && make install

Download bản Apache mới nhất:

$ wget http://mirrors.digipower.vn/apache//httpd/httpd-2.4.6.tar.gz
$ tar xvfz httpd-2.4.6.tar.gz

Download Apr-util:

$ wget http://archive.apache.org/dist/apr/apr-util-1.5.2.tar.bz2
$ tar xvjf apr-util-1.5.2.tar.bz2

Download Apr:

$ wget http://mirrors.digipower.vn/apache//apr/apr-1.4.8.tar.gz
$ tar xvfz apr-1.4.8.tar.gz

Copy Apr và Apr-util vào source code của Apache:

$ mv apr-util-1.5.2 httpd-2.4.6/srclib/apr-util
$ mv apr-1.4.8 httpd-2.4.6/srclib/apr

Build và cài Apache:

$ cd httpd-2.4.6 
$ ./configure –with-included-apr --with-pcre=/usr/local/pcre –enable-ssl –enable-so –enable-rewrite –enable-http –enable-headers –with-mods-shared=all
$ make && make install

Hy vọng giup được các bạn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here