Cài OpenLDAP trên Ubuntu

2
398
views

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư mục (Directory Service – DS) chạy trên nền tảng OSI. Để tìm hiểu thêm có thể tham khảo ở đây

Cài OpenLDAP trên Ubuntu

Trước khi cài OpenLDAP ta cần cài openssl, gcc và Berkeley DB

Cài phần mềm phụ trợ

$ apt-get install build-essential openssl libssl-dev

Cài Berkeley DB

$ wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-6.0.30.tar.gz
$ tar -xvf db-6.0.30.tar.gz
$ cd db-6.0.30
$ cd build_unix
$ ../dist/configure --prefix=/usr
$ make
$ make install

Cài OpenLDAP

$ wget ftp://ftp.openldap.org/pub/OpenLDAP/openldap-release/openldap-2.4.39.tgz
$ tar -xvf openldap-2.4.39.tgz
$ cd openldap-2.4.39
$ ./configure
$ make depend
$ make
$ make test
$ make install

Bài viết dựa trên một máy Debian7 và để đảm bảo cài thành công với các quyền thì bạn nên chạy dưới tài khoản root.

2 BÌNH LUẬN

  1. Làm từ đầu tới cuối tới đoạn ./configure của OpenLDAP thì nó có báo lỗi Unknown Berkeley DB major version in db.h lỗi này fix sao anh ơi !!!!!!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here