jwt

JWT: Xác thực người dùng trong Rest API (phần 3)

Xác thực người dùng trong Rest API dùng JWT 1. Mã hóa mật khẩu trước khi lưu Ở bài trước ta đã cho phép tạo mới...
restify mongodb

Rest Api đơn giản với Restify MongoDb (phần 2)

Xây dựng REST api đơn giản với restify và mongodb. Restify là framework dựa trên Nodejs được thiết kế để hỗ trợ develop tạo ra các ứng dụng rest api một cách dễ dàng.
rest api

Rest API đơn giản với Restify (phần 1)

Rest API là gì? Rest Api là một tập các quy tắc hướng dẫn các developer thiết kế web service thông qua giao thức HTTP....
javascript-event-loop

Event Loop là gì và hoạt động thế nào?

Event Loop là cơ chế bên trong giúp Java Runtime trên Browser và NodeJs core có thể đáp ứng hàng ngàn request cùng một lúc chỉ với một thread duy nhất.
javascript promise

Học Javascript Promise trong 10 phút

Học Javascript Promise trong 10 phút Một trong những điều mà các bạn phải làm quen khi chuyển qua lập trình Javascript đó là bất...

Mã hóa mật khẩu bằng SSHA1

Mã hóa mật khẩu bằng SSHA1 SHA1 hiện nay là một trong những phương pháp mã hóa bảo mật nhất được dùng rộng rãi mặc...

Cài Apache từ source code

Cài Apache từ source code Bình thường thì Apache là một gói phần mềm khá phổ biến trên Linux, hầu như tất cả các distribution...

Cài OpenLDAP trên Ubuntu

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư...

Cài phpiredis trên Ubuntu

Cài phpiredis trên Ubuntu Nhiều trang web lớn hiện nay đang sử dụng Redis như một hệ thống cache hiệu quả : truy suất nhanh có...

Cài đặt chương trình chạy on boot trên Ubuntu

Cài đặt chương trình chạy on boot trên Ubuntu Khi các bạn viết một chương trình trên Linux, một shell script chẳng hạn, bạn sẽ...