Javascript cách scroll đến cuối trang

Danh Sách Câu HỏiJavascript cách scroll đến cuối trang
zack.ryan hỏi 1 năm trước

Mình gói tất cả nội dung trong một thẻ div có scroll

#scroll {
    height:400px;
    overflow:scroll;
}

Giờ làm thế nào để nó luôn scroll xuống dưới đáy mỗi khi thêm nội dung vào ?

3 Answers
stevenqb1890 trả lời 1 năm trước

Mình tìm được cái này, bạn thử xem

var objDiv = document.getElementById("your_div");
objDiv.scrollTop = objDiv.scrollHeight;
Trương Lê Hưng trả lời 1 năm trước

Đây nữa

$("#mydiv").scrollTop($("#mydiv")[0].scrollHeight);
ng.v.nhuan trả lời 1 năm trước

Thêm tí animate cho nó mượt

$('#DebugContainer').stop().animate({
  scrollTop: $("#DebugContainer")[0].scrollHeight
}, 800);