NodeJs cách ghi ra file

Danh Sách Câu HỏiNodeJs cách ghi ra file
Giang Yen Bai hỏi 1 năm trước

Mình muốn ghi nội dung ra file mà thử nhiều cách chưa được, ai biết hướng dẫn mình với ?

1 Answers
hung.nx trả lời 1 năm trước

Để xem chi tiết tài liệu bạn có thể đọc [url=http://nodejs.org/docs/latest/api/fs.html]tại đây[/url]. Còn cách mà mình hay dùng là :

var fs = require('fs');
fs.writeFile("/tmp/test", "Hey there!", function(err) {
  if(err) {
    console.log(err);
  } else {
    console.log("The file was saved!");
  }
});